Bảng và máy tính chuyển đổi đơn vị đo lường để chuyển đổi đơn vị đo lường

TOP 10 Chuyển đổi Stôn sang Kilôgam Chuyển đổi Pao sang Kilôgam Chuyển đổi Độ C sang Độ F Chuyển đổi Độ F sang Độ K Chuyển đổi Kilôgam sang Stôn Chuyển đổi Gam sang Ao-xơ Chuyển đổi Mét sang Thước Anh Chuyển đổi Độ F sang Độ C Chuyển đổi Thước Anh sang Mét Chuyển đổi Feet sang Thước Anh
Hệ mét có nguồn gốc từ Pháp vào năm 1799 sau Cuộc cách mạng Pháp mặc dù trước đây đơn vị thập phân đã được sử dụng ở nhiều quốc gia và nền văn hóa khác. Mặc dù đã có nhiều đơn vị đo lường khác nhau và định nghĩa về các đơn vị đã được sửa đổi, hệ đo lường chính thức của hầu hết quốc gia là hình thức hiện đại của hệ mét được biết đến là "Hệ đơn vị đo lường quốc tế".