Uzel-dan Kilometr sagat-a öwrülmesi

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Uzel -den Kilometr sagat-a göçürmek

Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Uzel

Uzel sagatda deňiz milini aňladýan tizlik ölçegidir. Bu birlik adatça deňizçilikde we awiasiýada peýdalanylýar. Taryhda dürli deňiz milleri bolupdyr, şonuň üçin uzelleriň hem dürli görnüşleri bardyr. Muňa garamazdan, biz öz uzel hasaplaýjymyzy ýer ýüzünde giňden peýdalanylýan halkara deňiz miline esaslandyrdyk.

 

Uzel -den Kilometr sagat-a göçürmek

Kilometr sagat

Bu ulag-aragatnaşyk üçin metrik ulgamdan peýdalanýan döwletlerde tizlik ölçelýän birlikdir. Köçedäki tizlik çäkleri kilometr sagatda berilýär, ol km/sag gysgaltmasy bilen aňladylýar.

 

Uzel-dan Kilometr sagat-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Uzel Kilometr sagat
0knots 0.00kph
1knots 1.85kph
2knots 3.70kph
3knots 5.56kph
4knots 7.41kph
5knots 9.26kph
6knots 11.11kph
7knots 12.96kph
8knots 14.82kph
9knots 16.67kph
10knots 18.52kph
11knots 20.37kph
12knots 22.22kph
13knots 24.08kph
14knots 25.93kph
15knots 27.78kph
16knots 29.63kph
17knots 31.48kph
18knots 33.34kph
19knots 35.19kph
Uzel Kilometr sagat
20knots 37.04kph
21knots 38.89kph
22knots 40.74kph
23knots 42.60kph
24knots 44.45kph
25knots 46.30kph
26knots 48.15kph
27knots 50.00kph
28knots 51.86kph
29knots 53.71kph
30knots 55.56kph
31knots 57.41kph
32knots 59.26kph
33knots 61.12kph
34knots 62.97kph
35knots 64.82kph
36knots 66.67kph
37knots 68.52kph
38knots 70.38kph
39knots 72.23kph
Uzel Kilometr sagat
40knots 74.08kph
41knots 75.93kph
42knots 77.78kph
43knots 79.64kph
44knots 81.49kph
45knots 83.34kph
46knots 85.19kph
47knots 87.04kph
48knots 88.90kph
49knots 90.75kph
50knots 92.60kph
51knots 94.45kph
52knots 96.30kph
53knots 98.16kph
54knots 100.01kph
55knots 101.86kph
56knots 103.71kph
57knots 105.56kph
58knots 107.42kph
59knots 109.27kph
TOP 10 Farengeýt-dan Kelwin-a öwrülmesi Funt-dan Kilogram-a öwrülmesi Gram-dan Unsiýa-a öwrülmesi Farengeýt-dan Selsiýus-a öwrülmesi Metr-dan Fut-a öwrülmesi Kilometr-dan Mil-a öwrülmesi Kelwin-dan Selsiýus-a öwrülmesi Fut-dan Ýard-a öwrülmesi Dýuým-dan Santimetr-a öwrülmesi Fut-dan Metr-a öwrülmesi