Funt-dan Kilogram-a öwrülmesi

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Funt -den Kilogram-a göçürmek

kg =
lb
 
______
 
 
2.2046
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Funt
Köpräk maglumat: Kilogram

Funt

Imperial (everdýupoýs ýa-da halkara) funt resmi suratda 453.59237 gram ýaly kesgitlendirilendir.

 

Funt -den Kilogram-a göçürmek

kg =
lb
 
______
 
 
2.2046

Kilogram

Kilogram Halkara birlikler ulgamynda (SI) esasy agram birligi bolup durýar we ol gündelik ulanylýan agram birligi hökmünde kabul edilen (islendik obýekte täsir edýän dartylam güýjüdir).

Kilogram takmynan bir litr suwuň agramyna deň bolup durýar.

 

Funt-dan Kilogram-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Funt Kilogram
0lb 0.00kg
1lb 0.45kg
2lb 0.91kg
3lb 1.36kg
4lb 1.81kg
5lb 2.27kg
6lb 2.72kg
7lb 3.18kg
8lb 3.63kg
9lb 4.08kg
10lb 4.54kg
11lb 4.99kg
12lb 5.44kg
13lb 5.90kg
14lb 6.35kg
15lb 6.80kg
16lb 7.26kg
17lb 7.71kg
18lb 8.16kg
19lb 8.62kg
Funt Kilogram
20lb 9.07kg
21lb 9.53kg
22lb 9.98kg
23lb 10.43kg
24lb 10.89kg
25lb 11.34kg
26lb 11.79kg
27lb 12.25kg
28lb 12.70kg
29lb 13.15kg
30lb 13.61kg
31lb 14.06kg
32lb 14.51kg
33lb 14.97kg
34lb 15.42kg
35lb 15.88kg
36lb 16.33kg
37lb 16.78kg
38lb 17.24kg
39lb 17.69kg
Funt Kilogram
40lb 18.14kg
41lb 18.60kg
42lb 19.05kg
43lb 19.50kg
44lb 19.96kg
45lb 20.41kg
46lb 20.87kg
47lb 21.32kg
48lb 21.77kg
49lb 22.23kg
50lb 22.68kg
51lb 23.13kg
52lb 23.59kg
53lb 24.04kg
54lb 24.49kg
55lb 24.95kg
56lb 25.40kg
57lb 25.85kg
58lb 26.31kg
59lb 26.76kg
TOP 10 Farengeýt-dan Kelwin-a öwrülmesi Funt-dan Kilogram-a öwrülmesi Gram-dan Unsiýa-a öwrülmesi Farengeýt-dan Selsiýus-a öwrülmesi Metr-dan Fut-a öwrülmesi Kilometr-dan Mil-a öwrülmesi Kelwin-dan Selsiýus-a öwrülmesi Fut-dan Ýard-a öwrülmesi Dýuým-dan Santimetr-a öwrülmesi Fut-dan Metr-a öwrülmesi