Metrik ölçeg ulgamyna geçirmek üçin grafikler we kalkulýatorlar

TOP 10 Farengeýt-dan Kelwin-a öwrülmesi Funt-dan Kilogram-a öwrülmesi Gram-dan Unsiýa-a öwrülmesi Farengeýt-dan Selsiýus-a öwrülmesi Metr-dan Fut-a öwrülmesi Kilometr-dan Mil-a öwrülmesi Kelwin-dan Selsiýus-a öwrülmesi Fut-dan Ýard-a öwrülmesi Dýuým-dan Santimetr-a öwrülmesi Fut-dan Metr-a öwrülmesi
Metrik ölçeg ulgamy Fransiýada 1799-njy ýylda Fransuz Rewolýusiýasyndan soň, muňa garamazdan beýleki köp döwletlerde we medeniýetlerde öňler onluk birlikler ulanylýardy. Ölçeg birlikleriň dürli ölçegleriniň we kesgitlemeleriniň gözden geçirilendigine garamazdan, köp döwletlerde ulanylýan ölçegleriň resmi ulgamy "Ölçeg Birlikleriniň Halkara Ulgamy" diýlip bilinýän metrik ölçeg ulgamynyň häzirkizaman görnüşidir.