Metrieke herleidingstabelle en omrekenaars vir metrieke omskakelings

TOP 10 knope na kilometer per uur herleiding dag na minute herleiding uur na sekondes herleiding Kelvin na Fahrenheit herleiding kilogramme na ponde herleiding Celsius na Fahrenheit herleiding Kelvin na Celsius herleiding minute na dag herleiding myl per uur na knope herleiding sekondes na uur herleiding
Die metrieke stelsel het sy oorsprong in Frankryk in 1799, na aanleiding van die Franse Revolusie, hoewel desimale eenhede al voorheen gebruik is in baie ander lande en kulture. Hoewel daar baie verskillende mates was en die omskrywings van die eenhede hersien is, is die amptelike maatstelsel van die meeste lande die moderne vorm van die metrieke stelsel, wat bekend staan as die "Internasionale Stelsel van Eenhede".