talaan ng metrikong conversion at calculators para sa metrikong conversion

TOP 10 square Feet to Metrong parisukat conversion Celsius to Fahrenheit conversion Pounds to Kilo conversion Gramo to ounces conversion pulgada to Feet conversion Milya to Kilometro conversion Metro to yarda conversion Acres to Ektarya conversion Sentimetro to pulgada conversion square Feet to Ektarya conversion
Ang sistemang metriko ay nagmula sa France noong 1799 kasunod ng French Revolution bagamat ang yunit na desimal ang ginamit sa ibang bansa. Kahit may mga pagkakaiba sa mga panukat at ang mga kahulugan ay naiba, ang opisyal na panukat sa karamihang bansa ay ang modernong sistemang metriko na kilala bilang "Internation System of Units".