เครื่องคำนวณและตารางแปลงมาตราเมตริกสำหรับการแปลงมาตราเมตริก

TOP 10 การแปลง นาที เป็น วัน การแปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น เซสเซียส การแปลง เซนติเมตร เป็น นิ้ว การแปลง ปอนด์ เป็น กิโลกรัม การแปลง ฟุต เป็น นิ้ว การแปลง ตารางเมตร เป็น ตารางฟุต การแปลง ตารางฟุต เป็น เฮกตาร์ การแปลง กรัม เป็น ออนซ์ การแปลง เซสเซียส เป็น เคลวิน การแปลง เคลวิน เป็น เซสเซียส
ระบบเมตริกได้เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1799 ของประเทศฝรั่งเศส หลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศส ทั้ง ๆ ที่หน่วยทศนิยมจะใช้กันในหลายประเทศและหลายวัฒนธรรมก่อนหน้านี้ แม้ว่าจะมีหน่วยวัดที่แตกต่างกันมากมาย และคำจำกัดความของหน่วยได้รับการทบทวน ระบบการวัดอย่างเป็นทางการของประเทศส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบใหม่ของระบบเมตริก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ "ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units)"