Metriska konverterings diagram och omvandlare för metrisk konvertering

TOP 10 Stones till Kilogram konvertering Celsius till Kelvin konvertering Kilometer till Engelsk mil konvertering Celsius till Fahrenheit konvertering Fahrenheit till Kelvin konvertering Yard till Fot (Feet) konvertering Kelvin till Celsius konvertering Millimeter till Tum konvertering Kelvin till Fahrenheit konvertering Kilogram till Pounds konvertering
Det metriska systemet kom till i Frankrike år 1799 efter franska revolutionen även om decimal enheter tidigare hade används i många andra länder och kulturer. Fastän det har funnits många olika måttenheter och definitionen på dessa har omarbetats, så är det officiella måttsystemet i de flesta länder en modern form av metersystemet som är känt som "International System of Units"(internationella systemet för enheter).