Grafikë dhe përllogaritës të konvertimit metrik për konvertimet metrike

TOP 10 Konvertime Ston në Kilogramë Konvertime Celsius në Kelvin Konvertime Gramë në Ounc Konvertime Kilogramë në Ston Konvertime Metra në Jardë Konvertime Kelvin në Fahrenhajt Konvertime Këmbë në Inç Konvertime Centimetra në Inç Konvertime Kilogramë në Paund Konvertime Hektarë në Akra
Sistemi metrik e ka origjinën në Francë në vitin 1799 pas Revolucionit Francez, ndonëse njësitë decimale përdoreshin nga shumë vende dhe kultura më parë. Ndonëse ka pasur ka pasur matje të ndryshme dhe përkufizimet e njësisë janë rishikuar, sistemi zyrtar i matjeve në pjesën më të madhe të vendeve është forma moderne e sistemit metrik i cili është i njohur si “Sistemi Ndërkombëtar i njësisë”.