Metriske konverteringsdiagrammer og kalkulatorer for metriske omregninger

TOP 10 Kilogram til Pund konvertering Kvadratfot til Kvadratmeter konvertering Kvadratmeter til Kvadratfot konvertering Kilometer per time til Knop konvertering Fahrenheit til Celsius konvertering Kelvin til Celsius konvertering Kelvin til Fahrenheit konvertering Kilogram til Stones konvertering Pund til Kilogram konvertering Yards til Meter konvertering
Det metriske systemet oppstod i Frankrike i 1799 etter den franske revolusjonen selv om desimal enheter hadde blitt brukt i mange andre land og kulturer tidligere. Selv om det har vært mange forskjellige målinger og definisjonene av enhetene har blitt revidert, er det offisielle systemet for måling i de fleste land den moderne formen for det metriske systemet som er kjent som "International System of Units".