Графикони за метрички конверзии и калкулатори за метрички конверзии.

TOP 10 келвин во Фаренхајт конверзија Фаренхајт во Целзиус конверзија келвин во Целзиус конверзија Килограми во Фунти конверзија Камења во Килограми конверзија Целзиус во келвин конверзија Грамови во Унци конверзија Метри во Стапки конверзија Фунти во Килограми конверзија Милиметри во Инчи конверзија
Метричкиот систем потекнува од Франција од 1799 година по Француската револуција, иако децималните единици биле претходно употребувани од многу други земји и култури. Иако постоеле многу различни мерки и дефинициите за едниците се ревидирани, официјалниот ситем на мерки на повеќето земји е модерната форма на метричкиот систем кој е познат како „Меѓународен систем на единици“.