Metrička konverzija- tabele i kalkulatori za metričke konverzije

TOP 10 Jutra u Hektari konverzija Hektari u Jutra konverzija Metri u Jardi konverzija Stope u Metri konverzija Kilometri u Milje konverzija Kilogrami u Stoun (stone) konverzija Celzijus u Kelvin konverzija Grami u Unce konverzija Celzijus u Farenhajt konverzija Stoun (stone) u Kilogrami konverzija
Metrički sistem je nastao u Francuskoj 1799. godine ubrzo nakon Francuske revolucije iako su se decimalne jedinice i ranije koristile u brojnim drugim zemljama i kulturama. Iako su postojale različite mere i brojne promene u definicijama jedinica, zvanični sistem mera većine zemalja predstavlja moderni vid metričkog sistema koji je poznat kao "Međunarodni sistem jedinica".