મેટ્રિક રૂપાંતર ચાર્ટ અને મેટ્રિક રૂપાંતરણો માટે કેલ્ક્યુલેટર

TOP 10 ઈંચ થી ફીટ રૂપાંતર કેલ્વિન થી સેલ્સિયસ રૂપાંતર પાઉન્ડ થી કિલોગ્રામ રૂપાંતર કેલ્વિન થી ફેરનહીટ રૂપાંતર સેલ્સિયસ થી કેલ્વિન રૂપાંતર કિલોમીટર થી માઈલ્સ રૂપાંતર માઈલ્સ થી કિલોમીટર રૂપાંતર ગ્રામ થી ઔંસ રૂપાંતર મીટર થી ગજ રૂપાંતર વર્ગ મીટર થી વર્ગ ફીટ રૂપાંતર
મેટ્રિક સિસ્ટમના દશાંશ એકમો અગાઉ અન્ય ઘણા દેશોમાં અને સંસ્કૃતિમાં કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં ફ્રેન્ચ ક્રાંતિ બાદ 1799 માં ફ્રાન્સ માં તેનો ઉદ્દભવ થયો હતો. ઘણા વિવિધ માપ અને એકમો ની વ્યાખ્યાઓ પુનરાવર્તિત થઈ હોવા છતાં, મોટા ભાગના દેશોમાં માપની સત્તાવાર સિસ્ટમ "એકમની આંતરરાષ્ટ્રીય સિસ્ટમ" તરીકે ઓળખાય છે, જે મેટ્રિક સિસ્ટમનું આધુનિક સ્વરૂપ છે.