Siartiau a chyfrifianellau trawsnewidiadau metrig ar gyfer trawsnewidiadau metrig

TOP 10 Trawsnewid Llathau i Troedfeddi Trawsnewid Troedfeddi i Metrau Trawsnewid Fahrenheit i Celsius Trawsnewid Pwysau i Cilogramau Trawsnewid Kelvin i Celsius Trawsnewid Kelvin i Fahrenheit Trawsnewid Stonau i Cilogramau Trawsnewid Fahrenheit i Kelvin Trawsnewid Cilogramau i Pwysau Trawsnewid Milltiroedd i Cilometrau
Deilliodd y system fetrig o Ffrainc yn 1799 yn dilyn y Chwyldro Ffrengig er i unedau degol gael eu defnyddio mewn llawer o wledydd a diwylliannau eraill cyn hynny. Er bod llawer o fesuriadau gwahanol wedi bodoli a bod diffiniadau'r unedau wedi'u diwygio, ffurf fodern y system fetrig a elwir y "System Ryngwladol o Unedau" yw system mesuriadau swyddogol y rhan fwyaf o'r gwledydd.