Tabele i kalkulatori za metričku konverziju sajta Metrička konverzija

TOP 10 Farenhajt u stepen Celzija konverzija minute u dan konverzija dan u sekunde konverzija sekunde u dan konverzija sekunde u sat konverzija kilometri na sat u čvorovi konverzija milje na sat u čvorovi konverzija dan u minute konverzija kilometri u milje konverzija funte u kilogrami konverzija
Metrički sistem je stvoren u Francuskoj 1799. godine ubrzo nakon Francuske revolucije premda su se decimalne jedinice i ranije koristile u brojnim drugim zemljama i kulturama. Premda su postojale različite mjere i brojne promjene u definicijama jedinica, zvanični sistem mjera većine zemalja predstavlja moderni oblik metričkog sistema koji je poznat kao "Međunarodni sistem jedinica".