Метрични скали за преобразуване и Калкулатори за метрично преобразуване.

TOP 10 Превръщане на Целзий в Келвин Превръщане на Фаренхайт в Целзий Превръщане на Келвин в Целзий Превръщане на Камъни в Килограми Превръщане на Килограми в Паунди Превръщане на Фаренхайт в Келвин Превръщане на Километри в Мили Превръщане на Паунди в Килограми Превръщане на Унции в Грамове Превръщане на Ярди в Метри
Метричната система с произход от Франция през 1799 г., след като Френската революция, въпреки че десетични единици са използвани в много други страни и култури преди това. Въпреки че има много различни мерни единици и определения, официалната система за измерване в повечето страни е съвременна форма на метричната система, която сега е известна като "Международната система единици.