Metr çevirmə diaqramları və metr çevirmələri üçün kalkulyatorlar

TOP 10 Fut - Metr çeviricisi Saat - Saniyə çeviricisi Saniyə - Gün çeviricisi Dəqiqə - Gün çeviricisi Gün - Dəqiqə çeviricisi Not - Kilometr/saat çeviricisi konversi Celsius ke Kelvin Kelvin - Selsi çeviricisi Kelvin - Farengeyt çeviricisi Farengeyt - Selsi çeviricisi
Metr sistemi 1799-cu ildə Fransa İnqilabından sonra Fransada yaranıb, lakin buna baxmayaraq, onluq vahidlərdən əvvəllər əksər digər ölkələr və mədəniyyətlərdə istifadə olunurdu. Əksər müxtəlif ölçülərin mövcud olmasına və vahidlərin təriflərinə düzəliş edilməsinə baxmayaraq, əksər ölkələrin rəsmi ölçü sistemi "Beynəlxalq Vahidlər Sistemi" kimi tanınan metr sisteminin müasir formasıdır.